Beeldend / street art / graffiti

Schoolgraffiti

Bekijk het infofilmpje (klik op afbeelding)

Graffiti op een speelplaats? Been there, seen that. Maar graffiti op een schoolterrein, gemaakt in samenwerking met de leerlingen, van de kleinsten tot het 6de, en van brainstorm tot afwerking? Dat is Roncha zijn expertise.

 

In middelbare en lagere scholen, kinderopvanginitiatieven, jeugdhuizen, leefgroepen en andere jongeren-infrastructuur. Misschien zoek je als school liever niet de externe kunstenaar die op bestelling zijn eigen artistiek ei komt leggen (uiteraard ook mooi), maar wel een schoolbreed participatief streetart-traject waarin ongeveer elke leerling een zinvol aandeel krijgt, van het samen brainstormen over een thema tot aan de afwerking van de muurschildering.

 

Een supertof groepsproces en super leerrijk voor de deelnemers!

 

En het mooie is: je kan hiervoor makkelijk externe financiering aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Het heet CultuurKuur, Dynamoproject, je kan tot €2000 tussenkomst aanvragen, elke school heeft er in principe zelfs recht op, en het is echt weinig dossierwerk.

Er zijn twee indiendata per jaar:

  • 15 november voor projecten die plaatsvinden tussen 1/02 en 30/06 van het daaropvolgende kalenderjaar.
  • 15 mei voor projecten die plaatsvinden tussen 1/09 van hetzelfde kalenderjaar en 31/01 van het daaropvolgende kalenderjaar.

Aanvragen maar!

https://www.cultuurkuur.be/reglement-dynamoproject

 

Contacteer met met jouw idee!

Muzikaal / rap / slam / voordracht / taalstimulering

WORKSHOPS RAP EN SLAM POETRY/WOORD (NEDERLANDS)

- voor Nederlandstalige lagere scholen

- voor Nederlandstalige middelbare scholen

- voor het Nederlandstalig hoger onderwijs

- voor Nederlandstalige volwassenengroepen

 

Contacteer met met jouw idee!

 

ATELIERS DE RAP ET DE SLAM (NÉERLANDAIS)
- pour les écoles primairers francophones, Bruxelles et Wallonie (immersion linguistique)

- pour les écoles secondaires francophones, Bruxelles et Wallonie (immersion linguistique)

- pour des groupes d’adultes, Bruxelles et Wallonie (immersion linguistique)

 

Contactez-moi avec votre proposition!